Skip to main content
Wij denken steeds een stap vooruit

Dit is wat
wij doen

De ontwerp- en engineeringsfase is als vertrekpunt van een project van cruciaal belang. Juist dan is de invloed op kwaliteit, duurzaamheid, materiaalkeuze en financiën het grootst. Het ontwerp van uw project verdient daarom de uitdrukkelijke aandacht. In deze projectfase ligt juist het onderscheidend vermogen bij Mansvelt Infra-ontwikkeling en Management.

Naast voldoende gekwalificeerd uitvoerend personeel beschikken wij over ontwerpers, engineers, projectleiders en autocad tekenaars die putten uit jarenlange kennis en ervaring. Als opdrachtgever heeft u echter steeds te maken met dezelfde, vaste contactpersoon gedurende het gehele project. Zo ontstaat een uitvoerbaar en integraal ontwerp waarin de raakvlakken tussen ontwerp en realisatie goed op elkaar zijn afgestemd. Onze kracht ligt dan ook in het samen vinden van praktische en betaalbare oplossingen. Realistisch, met beide benen op de grond.

HOF TE BERKEL
Horst aan de Maas | Gemeente Horst aan de Maas en CRA Vastgoed

Nabij de kern van Horst is een grootschalige plan ontwikkeld. Het is een woonwijk voor jong en oud met diverse woonvormen. Voor dit plan hebben wij het ontwerp en de aanleg van de volledige infrastructuur uitgevoerd.

Hof te Berkel / Horst aan de Maas
SITE MASTERPLAN FARM: CELFELX
Nunhem | BASF en Nunhems BV

Als Design & Construct is de inrichting van het Site Master Plan Farm, onderdeel: Celflex gerealiseerd. Het betreft de totale ondergrondse (kabels en leidingen) en bovengrondse infrastructuur.

Site Masterplan / Nunhem


Terreininrichting rondom het Kennis en Expertisecentrum

Weert | Gemeente Weert en Coöperatie KEC

Samen met de gemeente Weert hebben wij het ontwerp opgesteld voor de totale inrichting van het plangebied. Het betreft de aanleg van het schoolterrein, parkeervoorzieningen, berging- en infiltratiebuffers en de inrichting van een park. Na afronding van het schoolgebouw zijn wij gestart met de realisatie van het project.

 

Terreininrichting / Weert

AANLEG BERGING, INFILTRATIEBUFFERS EN GROENE PARKEERPLAATS
Echt | Gemeente Echt-Susteren en VIRO Echt

Op de industrieterreinen Businesspark Midden - Limburg / de Berk te Echt hebben wij in opdracht van de gemeente Echt-Susteren naast een fietspad en wandelpaden diverse grote berging- en infiltratiebuffers ontworpen en aangelegd met een totale capaciteit van ca. 50.000 m3. Aansluitend zijn wij in opdracht van VIRO gestart met het ontwerp en de realisatie van een groene parkeerplaats.

 

DIVERSE / ECHT

Woningbouwplan Bocage

Echt | Gemeente Echt-Susteren en Hurks Vastgoedontwikkeling

In het totale plangebied worden ca. 215 woningen gerealiseerd waarbij Mansvelt Infra-ontwikkeling en Management als projectpartner de totale infrastructuur als Design & Construct ontwikkeld.

Woningbouwplan Bocage / ECHT

DIVERSE WONINGPROJECTEN IN LIMBURG EN BRABANT
Jongen Projectontwikkeling

Voor Jongen projectontwikkeling ontwerpen en realiseren wij de totale infrastructuur voor diverse bouwplannen in Limburg en Brabant. De plannen zijn gelegen in de gemeente Roermond, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Nederweert, gemeente Maasgouw, gemeente Leudal, gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Cranendonck.

 

Woningbouwprojecten / Limburg & Brabant


Klimaatbestendige inrichting Gelrehof

Echt | Gemeente Echt-Susteren

Ook de gemeente Echt-Susteren heeft te maken, door toenemende verharding en de klimaatverandering met wateroverlast. In opdracht van de gemeente hebben wij een plan opgesteld om het hemelwater in het plangebied Gelrehof te bergen en te infiltreren. Daarnaast moet het plein ook een groen uitstraling krijgen en voldoende ruimte aanwezig zijn voor speelvoorzieningen. De eerste fase van het plan is inmiddels gerealiseerd.

 

Klimaatbestendige inrichting / ECHT
NIEUWBOUWPLAN BEEKERPARK
Beekdalen | VOC

Op ruime kavels nabij de kern Schimmert wordt het nieuwbouwplan Beekerpark gerealiseerd. Voor het totale plangebied hebben wij het ontwerp en de engineering van het plangebied afgerond. Inmiddels zijn wij ook gestart met de uitvoering van de eerste fase.

NIEUWBOUWPLAN / BEEKDALEN